03/06/2016

Trust for IoT

El món IoT comença a generar i generarà moltíssimes dades, i paral·lelament a aquest fet tothom s’ha començat a parlar de Big Data.

Però ens hauríem de preguntar si totes aquestes dades, accions, ordres… que generaran i rebran els dispositius IoT són de confiança?

Principalment es parteix d’una premissa, confiança casi sega en el generador de les dades així com en el canal pel qual circulen.

Que passaria si hi hagués una falla en el generador o en el canal?, els quals en la majoria de casos no controlem.

Volem posar la nostra tecnologia al servei del món IoT per a que es comenci a utilitzar des del principi dels projectes IoT, per això estem treballant en la creació de SDK’s (T4IoT) per ajudar a la fàcil integració de la nostra tecnologia.

Trust for Object (T4O) per a confiar en una dada generada per un element IoT.

Trust for Archive (T4A) per a poder conservar-les i que ens serveixen per poder tenir traçabilitat i poder fer auditaries de confiança.

Si vol més informació no dubti en contactar amb nosaltres