03/06/2016

Trust for Object

Abans de descriure Trust for Object (T4O) volem definir dos conceptes importants:

  • Confiança és comptar fermament amb algú o amb alguna cosa com a mitjà.
  • Objecte electrònic és un conjunt de bits que representa o vol transmetre alguna cosa.

Els sistemes d’arxiu electrònic proporcionen perennitat a la integritat dels objectes electrònics arxivats, però l’experiència ens ha demostrat que cada dia és més important la confiança amb l’objecte electrònic des del moment de la seva creació.

Tenim que contextualitzar i generar la confiança en el mateix moment de la creació de l’objecte electrònic, per aquest motiu hem desenvolupat Trust for Object (T4O).

L’objectiu que busquem és tenir integritat i autenticitat no solament per l’objecte electrònic en sí mateix, sinó també per les metadades que l’envolten, les quals poden ser la informació del qui, quan i on de la creació, i tota la informació contextual que li puguem proporcionar.

La tecnologia T4O proporciona als objectes electrònics una confiança superior a la que tindrien si solament apliquem la signatura electrònica a l’objecte electrònic que contenen, ja que garantim la integritat i autenticitat al conjunt.

T4O proporciona eines per a poder dotar de confiança a l’objecte electrònic i el que representa, creant un TrustObject, en el qual podrem confiar independentment de la confiança que podem tenir en el canal per el qual es transporta.

Podem aplicar T4O tant per proporcionar confiança a una foto realitzada en un dispositiu mòbil com per proporcionar confiança a una ordre de control d’un semàfor, o també per exemple  per auditar i arxivar les ordres d’apertura de les portes d’un hotel.

Un cop creat un TrustObject, tindrem la possibilitat de mantenir la seva confiança durant el pas del temps depositant-lo en un sistema d’arxiu basat en la tecnologia Trust for Archive (T4A), la qual permet l’arxiu electrònic d’un TrustObject.

Si vol més informació no dubti en contactar amb nosaltres